Výhody fotovoltaiky                                                                                             

 

Palivo je zdarma. Slunce je jediným zdrojem potřebným pro výrobu elektrické
energie pomocí fotovoltaických panelů a jeho energie bude lidstvu k dispozici

do konce světa. Navíc je většina solárních článků vyráběna z křemíku, který je
netoxický a současně se jedná o druhou nejrozšířenější "surovinu" na světě.
Neprodukuje žádný hluk, škodlivé emise nebo znečišťující plyny. Spalování
přírodních zdrojů pro potřeby energetiky může produkovat kouř, způsobovat

kyselé deště a znečisťovat vodu a vzduch. Vzniká také nejméně populární

skleníkový plyn CO2 (oxid uhličitý). Naproti tomu fotovoltaika využívá jako
palivo jen energii Slunce, nevytváří tedy žádné škodliviny a aktivně přispívá
ke snížení nepříznivých aspektů globálního oteplování.

 

Fotovoltaické systémy jsou bezpečné a vysoce spolehlivé. Odhadovaná

životnost fotovoltaických panelů je 30 let. Svůj výkon si udržují po dlouhou
dobu a obvykle jsou garance výrobců definovány tak, že výkon panelů po 
25 letech neklesne pod 80% výkonu původního. To činí z fotovoltaiky velmi 
spolehlivou technologii v dlouhodobém horizontu. K tomu přispívají také
stanové evropské standardy kvality, které zakazníkům zaručují nákup
spolehlivých produktů.

 

Fotovoltaické panely jsou recyklovatelné, a proto mohou být materiály

z výrobního procesu (křemík, sklo, hliník, atd.) znovu využity. Recyklace

není jen pozitivním příspěvkem našemu životnímu prostředí, ale umožňuje

také snížit množství energie potřebné pro výrobu a tudíž ušetřit výrobní
náklady.

 

Pro provoz není potřeba téměř žádná údržba. Solární panely nepotřebují

téměř žádnou údržbu a jejich instalace je velmi snadná.
Fotovoltaika zajišťuje energetické potřeby vzdálených venkovských oblastí.
Solární systémy poskytují přidanou hodnotu venkovským oblastem a také
lidem v rozvojových zemích bez elektrické rozvodné sitě. Osvětlení domů,
napájení nemocničních chladících přístrojů,systémy pro čepání vody - to jsou
jen některé příklady využití do sítě nepřipojených fotovoltaických systémů.
Velmi často je fotovoltaika využívána také v souvislosti s telekomunikačními
systémy.

 

Technologie může být velmi esteticky integrována do budov. Systémy mohou
pokrývat střechy nebo fasády budov a snižovat tak jejich energetickou spotřebu.
Neprodukují žádný hluk a vypadají esteticky. Evropská stavební legislativa je
upravována tak, aby se obnovitelné zdroje staly součástí veřejných a obytných
budov. Tento fakt urychluje rozvoj ekologické výstavby a tzv. energeticky
pozitivních budov, které otvírají pro integraci fotovolotaiky celou řadu nových
možností.

 

Energetická návratnost solárních panelů trvale klesá. To znamená, že klesá doba,
za kterou panel vyrobí tolik energie, kolik bylo spotřebováno na jeho výrobu.
V současnosti tato doba kolísá mezi 1,5 - 3 roky. Znamená to, že panel za dobu své
životnosti vyrobí 6 - 18krát více energie, než bylo spotřebováno pro jeho výrobu.
Fotovoltaika přispívá ke zlepšení zabezpečení energetických dodávek v Evropě.
Aby byla pokryta evropská poptávka po elektřině ze 100%, stačilo by využít
pro solární panely 0,7%  plochy Evropy. Z tohoto důvodu může fotovoltaika
hrát velmi významnou roli pro zabezpečení energetických dodávek v Evropě.

 

 

Kontakt

PO AGRO XXL, a.s. Nová Ves p. Pleší 166
Nová Ves pod Pleší
262 04

IČ: 27151328
DIČ: CZ27151328
Ing. Jiří Trávníček
+420603104949
poagroxxl@yahoo.com