Odpadní teplo                                                                                                       


Odpadní teplo není v principu obnovitelným zdrojem, založeným na

přírodní energii, ale možností jak využít jinak mařené tepelné energie

k výrobě elektřiny. V mnoha průmyslových procesech odpadá množství

tepla, které se dnes většinou nevyužívá. Jedná se především o nízko-

potenciální teplo různých procesů v metalurgickém, hutnickém,

keramickém, papírenském i potravinářském průmyslu.

Jednou z možných technologií výroby elektřiny je organický Rankinův

cyklus, pracující s organickými kapalinami při nižších teplotách.

 

Využitelnost odpadního tepla
  •  Předehřev

   - napájecí voda parních kotlů

   - napájecí voda vyvíječů páry

   - vytápěcích systémů

   - systémů TUV

  •  Ohřev TUV
  •  Vytápění

   - v topném období možnost podpory vytápění objektu

  •  Absorpční chlazení

   - nejlepší využití pro absorpční chlazení je v letním

       období, kdy je přebytek získaného tepla nejvyšší

Kontakt

PO AGRO XXL, a.s. Nová Ves p. Pleší 166
Nová Ves pod Pleší
262 04

IČ: 27151328
DIČ: CZ27151328
Ing. Jiří Trávníček
+420603104949
poagroxxl@yahoo.com