Fotovoltaické střechy                                               


JEDNODUCHÉ, ÚSPORNÉ A EKOLOGICKÉ ŘEŠENÍ VAŠICH ENERGETICKÝCH POTŘEB.

Dodávky provádíme " na klíč ", včetně vyřízení potřebných formalit.


Fotovoltaickou elektrárnu je možné instalovat na střechách téměř všech druhů nemovitostí:

 • Rodinné domy
 • Bytové domy
 • Zemědělské objekty
 • Výrobní a skladovací haly
 • Objekty občanské vybavenosti
 • Obecní a městské úřady
 • Obchodní, zábavní, nebo kancelářská centra
 • Historické budovy a památky

Základní podmínky pro umístění fotovoltaické elektrárny na střechu:

 • Šikmá střecha, nebo její část, na kterou chcete umístit elektrárnu, musí směřovat na jih
 • Exponovanou plochu střechy po celý den nesmí v průběhu roku stínit žádná překážka
 • Plocha instalace může být rovná, šikmá i kolmá, ideální je sklon cca 35´
 • Fotovoltaická elektrárna dosahuje životnosti až 30 let
 • Technický stav nosných částí střechy v době instalace musí odpovídat předpokládané životnosti instalovaného zařízení
 • V případě použití klasických fotovoltaických panelů (příliš nedoporučujeme) je třeba posoudit nosnost střešní konstrukce
 • Jestliže uvažujete o rekonstrukci střechy, využijte možnost použití aktivní střešní krytiny

 

 

Kontakt

PO AGRO XXL, a.s. Nová Ves p. Pleší 166
Nová Ves pod Pleší
262 04

IČ: 27151328
DIČ: CZ27151328
Ing. Jiří Trávníček
+420603104949
poagroxxl@yahoo.com